BitkiBalik.Com

Ppm Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ppm Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Su değerlerinde, sıvı çözeltilerde madde miktarı konusunda araştırma yapanlar için en çok merak edilen konudur PPM Nedir? Sorusu. Ppm değeri kimya konularından tutunda, bitki akvaryumu veya karides akvaryumu hobisine gönül veren çoğu insanının karşısına çıkmaktadır.

Bitki akvaryumunda ya da karides akvaryumunda yaşadığınız bir sorunla alakalı soracağınız soruya verilen yanıtta “Akvaryum PPM Değeri Nedir?” Şeklinde bir yanıtla karşılaştığınızda tedirgin bir şekilde Ppm Nasıl Hesaplanır? Diye aramaya başlarsınız.

Bu yazımızda en basit anlamıyla PPM Ne Demektir? Sorusunu yanıtlamaya ve PPM Nasıl Hesaplanır? Konusunu açıklamaya çalışacağız. Sizleri baştan rahatlatalım, öyle kafa karıştırıcı göründüğüne bakmayın. Aslında dört işlem bilen herkesin kolaylıkla hesaplayabileceği bir değerdir. Şimdi sırasıyla başlıklarımıza geçelim.

Ppm Nedir?

Ppm açılımı nedir? Türkçe olmayan PPM (Parts Per Million) ölçü değeri, sıvıların içerisinde bulunan milyonda birlik kısımdaki madde miktarının belirtilmesi için kullanılır. Yani çok küçük miktarlarda bulunan bir şeyin, çok daha büyük şeylerin içindeki miktarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Milyonlarca parçadaki bir şeyin bir parçası için verebileceğimiz örnek:

2 yılda 1 dakika milyonda bir parçadır aslında;

Yani 2 yıldaki yaklaşık 1.000.000 dakika hesabı yapacak olursak,

2 Yıl x 365 Gün x 24 Saat x 60 Dakika = 1.051.200 dakika olduğu hesaplanacaktır.

Sonuç olarak, milyonda bir parça olduğunu öğrendiğimiz Ppm değeri, konsantrasyonları daha büyük sayılar veya çok küçük kesirler şekilde ifade etmekten daha kolaydır.

Ppm Birimi

Ppm Birimi

Ppm – Mg/L İlişkisi

Mg/l terimi çoğu kez ppm ile birbirinin yerine kullanılan bir terimdir. Çünkü bir litre su 1 milyon miligram(mg.) ağılığındadır. Bu nedenle 1 ppm kaç mg.’dır? Diye sorulacak olursa, 1 mg/l değeri 1 ppm değerine eşittir diyebiliriz.

1 Ppm = 1 Mg./L

Ppm Neden Önemlidir?

Su arıtmada ya da akvaryum gibi su değerlerinin önemli olduğu ortamlarda su içerisindeki mineral ve gazların miktarını ölçmek için ppm değerini kullanırız. Arıtma sistemlerinin kullanımında çözünmüş maddelerin miktarını bilmemiz hem insan sağlığı hem de akvaryumdaki bitki ve balıkların sağlığı için önemlidir. Çünkü yararlı veya zararlı çözünmüş madde miktarını biliyor olmamız mevcut su içerisindeki madde miktarını düzenlememize yardımcı olacaktır.

Ppm ölçümleri neticesinde suyun içerisinde istenmeyen çözünmüş madde mevcutsa bunu su değişimleri ile uzaklaştırabiliriz. Fakat ihtiyacımız olan çözünmüş madde miktarı yetersizse, bu durumda ppm değerlerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan mineral ilavesini yapabiliriz.

Akvaryum Ppm Hesabı

Akvaryum Ppm Hesabı

Akvaryum Ppm Hesabı Nasıl Yapılır?

Akvaryumda Ppm nedir? Çoğunlukla bitki akvaryumu hobisiyle uğraşanlar için gereken bir hesaplama olsa da akvaryumda kritik değerlerin ölçülmesi için de “Ppm Hesaplaması” yapılır. Örneğin bitki akvaryumunda doğru gübreleme yapmak için ihtiyacımız olan değer elimizdeki gübrenin ml (mililitre) değeri değil ppm birimi değeridir. Çünkü ppm gübrenin içindeki mineralin belirli bir birim içindeki oranıdır.

Hobicilerin bir çoğu akvaryumdaki sıvı ürünlerden alıştığı şekilde ml. hesabıyla gübreleme yaparak tankındaki düzenin bozulmasına neden olur. Mililitre ölçüsüyle aynı demir gübresini kullandığını düşünen bir hobici, farklı bir markanın demir gübresini aldığında yine aynı hesapla devam ederse ciddi bir yosun sorunuyla karşı karşıya olacaktır.

Diyelim ki eski gübre %1 demir ihtiva ediyor ve her gübrelemede 2 ml. gübreleme yapılıyor. Yeni gübre içeriği ise %2 demir ihtiva ediyor farz edelim. Bu durumda her gübrelemede yine 2 ml. kullanılırsa akvaryuma öncekinin iki katı demir gübresi eklenmiş olur. Bu durumda bütün düzen bozulur. Bir sonraki başlık altında akvaryum gübresi ppm hesabı konusunda hesaplamanın nasıl yapılacağını öğrenelim.

Ppm Hesaplama Formülü

Ppm Hesaplama Formülü

Akvaryum Gübresi Ppm Hesabı

Bitkili akvaryum ppm hesabı nasıl yapılır? Bitkili akvaryum gübrelemesinde ppm hesaplamasını yapabilmeniz için akvaryuma eklediğimiz gübre içerisindeki madde miktarının kaç gram olduğunu bilmeniz gerekir. Bu sayede gram tartısı olmadan suda çözünen bir maddeyi en doğru şekilde mililitre hesaplaması yaparak bir enjektör yardımıyla akvaryuma dozlayabilirsiniz.

Örneğin elimizde 10 gr. Toz gübremiz olsun ve bunu 1 litre suda eritmek suretiyle binde bir oranında bir doğruluk yakalayarak akvaryuma ekleyebiliriz. Ancak bu hesaplama nasıl yapılacak şimdi ona bakalım:

Elimizde 1 litre su olması 1000 ml. su olduğu anlıma gelir. 10 gr. toz gübreyi 1000 ml. suda eritirsek, oluşan gübre çözeltisi 1000 ml/10 g oranında eriyik madde içerir. Çözünen maddeyi çözene böldüğümüzde bu oranı elde ederiz. Böylelikle çözen suyun 1000 ml. sinin her 1 ml. sinde  10 gr.’ ın 1000 de biri oranında madde bulunacaktır. 10 gram 1000′ e bölünürse bu oran 0,01 gr. yapacaktır. Yani bu çözeltiden enjektöre her çektiğimizde 0,01 gram gübre elde ederiz. Peki bu çözeltiyi akvaryuma eklersek ne olur? Akvaryum gübresi ppm hesabı nasıl yapılır?

Bitki Akvaryumu Ppm Hesabı

Bitki Akvaryumu Ppm Hesabı

Akvaryum Gübresi Ppm Hesabı Nasıl Yapılır?

Dilerseniz önceki başlıkta oluşturduğumuz örnekteki gübre çözeltimiz ile devam edelim ve bitki akvaryumunuz 50 litre hacme sahip olsun. Gübre çözeltimizin her 1 ml.’ inde 0,01 g. gübre maddesi olduğunu söylemiştik. Bu çözeltiden tankınıza 100 ml. eklersek kaç ppm. gübre eklemiş oluruz?

50 litrelik bir akvaryuma sahip olduğumuz biliyoruz. 1 litre su 1000 ml. olduğuna göre, 50 litre akvaryum suyu 50.000 ml. demektedir. Tabi bu aynı zamanda 1 Litre su = 1 Kilogram su hesabıyla 50.000 g. akvaryum suyunuzun olduğu anlamına gelir. Gübremizi de gram hesabıyla göz önüne aldığımızda:

Akvaryuma eklemek üzere 100 ml. gübre çözeltisi çektiğinizde içerisinde 0,01 g. x 100 birim madde çektiğiniz anlamına gelir. Ppm formülündeki değerleri yerine koyarsak akvaryuma eklediğimiz gübrenin ppm değeri ortaya çıkacaktır;

PPM Formülü:

PPM = (Çözünen Madde g. Kütlesi /Çözen Madde g. Kütlesi ) x 1.000.000 olduğuna göre,

Ppm = (50.000 g/1 g) x 1.000.000

Ppm= 0,00002 x 1.000.000 = 20 ppm. bulunacaktır.

Akvaryum Suyu Kaç Ppm Olmalı

Akvaryum Suyu Kaç Ppm Olmalı

Akvaryum Suyu Kaç Ppm Olmalı?

Akvaryum suyu gübreleme gibi etkenler dışında belirli bir ppm değerine sahiptir. Çünkü akvaryum suyundaki ppm birimi su içerisinde çözünen mineral madde miktarını gösterir. Osmoz arıtma cihazından elde edilen sulardaki çözünmüş madde miktarı ciddi oranlarda süzülmüş haldedir. Dolayısıyla arıtılmış su kullanılan akvaryum suyundaki ppm daha düşük seviyelerde seyretmektedir.

Akvaryum suyundaki ppm’ in düşürülmesindeki bir diğer etkende düşük mineralli hazır sulardır. Hobicilerin bazıları düşük ppm gerektiren akvaryum şartları için hazır su ürünlerini kullanmaktadır. Ayrıca akvaryumdaki balıkların dışkıları ve balık yemlerinin de suda erimesiyle çözünen madde miktarı artacağından akvaryumdaki ppm değeri zamanla yükselme eğilimi gösterecektir. Akvaryumunuzdaki ppm değerlerinin ölçümünü TDS metre ürünlerini ya da akvaryum test kitlerini kullanarak yapabilirsiniz.

Akvaryum konusundaki ppm nedir? Sorusunu yanıtladığımız kısmın sonuna geldik. Verilen bilgiler dışında “Akvaryumda Sağlıklı Su Değerleri İçin Öneriler” konusunda detaylı bilgi edinmek isterseniz tıklayınız.

Bir sonraki başlıkta ise kimya dersi ve mühendislik alanımdaki analitik kimya için ppm hesaplamasına değineceğiz.

Analitik Kimyada Ppm Nasıl Hesaplanır?

Kimya ve mühendislik derslerinin analitik kimya bölümlerinde ppm değerleri alt ve üst değerler olarak farklı şekillerde hesaplanır. Hesaplama değerleri şu şekildedir:

Ppt (Binde Bir)

Ppm(Milyonda Bir)

Ppb(Milyarda Bir)

Ppt hesaplama, Ppm hesaplama ve Ppb hesaplamak için kullanılan bu değerler eser miktarlarda bulunan çözeltilerin içerisindeki derişim miktarını tespit etmek için kullanılır. Küçükten büyüğe doğru sıralamasını yapacak olursak;

Ppb =  (µg çözünen / kg ya da litre çözelti)

Ppm = (mg çözünen / kg ya da litre çözelti)

Ppt =   (g çözünen / kg ya da litre çözelti)

Dikkat! “Ppt” değeri çoğunlukla binde bir (part per thousand) olarak kullanılsa da kimi zaman trilyonda bir (part per trillion) şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla hesaplama yapılırken ppt değerinin hangi ifade için ele alındığına dikkat edilmelidir.

Analitik Kimya Ppm Hesaplamaları

Analitik Kimya Ppm Hesaplamaları

Örnek Derişim Hesaplaması

Soru:

Analizi yapılan bir su örneğinin Na+ derişiminin 200 ppm olduğu tespit edilmiştir ve su içerisindeki sodyum varlığı kaynağının “NaCl” olduğu düşünüldüğüne göre NaCl derişimi nasıl hesaplanır?

Öncelikle seyreltik bir çözelti olduğundan yoğunluğun g/ml olarak alınması mümkündür. Haliyle bu da seyreltik çözeltinin litresinde 200 mg Na+ varlığını verir.

Molarite hesabı : n (mol) = m (g.) / Ma (g./mol)

Formüle göre önce mol sayısı bulunur.

nNa+ = (200 x 10-3 g.) / (23 g./mol) = 8,70 x 10-3 mol

“V = 1 lt” olduğundan “n = M” buda;

[Na+] = 8,70 x 10-3 M

Belirtilen değer aynı şekilde NaCl nin molaritesidir.

Bu yazımızda Ppm nasıl hesaplanır? Sorusuna yanıt arayanlar için 1 ppm ne kadar? Ve 1 gram kaç ppm? Gibi fazlasıyla merak edilen hususları herhangi bir değer ppm e nasıl çevrilir, formülü ile detaylı bir şekilde ele almaya çalıştık. Ppm formülü kullanılarak kimya hesaplamalarından tutunda, akvaryum hobisi gibi ppm hesaplama formülü gerektiren tüm hesaplamaları rahatlıkla yapabilirsiniz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Bitkibalik.com Tüm Hakları Saklıdır. 2018-∞