BitkiBalik.Com

Bitki Akvaryumu Taban Kurulumu

Bitki Akvaryumu Taban Kurulumu

Bitki akvaryumu kurmak isteyenler veya mevcut akvaryumunu, bitki akvaryumuna çevirmek isteyenler için en çok merak edilen hususlar; “bitki akvaryumu taban kurulumu nasıl olmalı?” ve “akvaryum bitki toprağı nasıl olmalı? ya da “bitki akvaryumu toprağı nasıl olmalıdır?” Sorusularıdır.

Akvaryumda bitki yetiştirmek için hangi kum, aydınlatma, gübre ve aydınlatma ürünlerinin gerekli olduğunun bilinmesi, bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için besleyici bir taban yapısının oluşturulması da oldukça önemlidir.

Bitkili akvaryum taban kurulumu belki biraz zahmetli gibi görünüyor olsa da kurulumun sağlam bir temele oturultulması noktasında büyük bir öneme sahiptir.

Ayrıca bitkili akvaryum taban kurulumu aşamasında gelişi güzel seçilen akvaryum taban malzemesinin kurulumun tamamlanmasından sonra değiştirilmesi oldukça zordur. Bitki akvaryumu taban malzemesi tekrar düzenlenmek istediğinde; akvaryumdaki suyun boşlatılması gerekeceğinden kullanıcılar için ekstra bir zaman kaybına yol açması bir yana, balıklar içinde tekrar yer değişimi ve adaptasyon gerektirir.

Bitki Akvaryumu Taban Substratları

Bitki Akvaryumu Taban Substratları

Alıştıkları suyun, biyolojik taban yapısının tekrar değişime uğraması balıklar ve diğer canlılar için farklı bir akvaryuma girmeleriyle eş değerdir. Tekrar bir alıştırma yapılması, oturmuş akvaryum suyunun sağlanması, faydalı bakterilerle biyolojik filtrasyon yapısının tekrar oluşturulması zaman alacaktır. Bu nedenle akvaryum bitki kumu tavsiyelerinin araştırılması ve araştırmalardan sonra seçimin yapılması daha uygun olacaktır. Gelin birlikte akvaryumlar için üretilmiş akvaryum taban kumu çeşitlerini, katkılarını taban yapılarını tanıyalım.

Gübre Destekli Bitki Kumları

Akvaryum ürünleri üreten profesyonel firmalar, gelişen teknolojinin sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde kilin belirli boyutlarda fırınlanması ve içeriğine gübre desteği eklenmesi işlemleri sonucu bitki akvaryumu taban kurulumu için gübre destekli akvaryum taban kumu üretmeyi başarmıştır. Gübre destekli bitki substratları en iyi akvaryum bitki kumu ürünlerinin başında gelmektedir. Kil bazlı ürünün üretimi için fırınlama aşamasında kil taneleri içinde milimetrik hava boşlukları oluşmaktadır. Bu boşluklarda faydalı bakterilerin yaşamı için en uygun alanları oluşturur.

Gübre Destekli Bitki Kumu

Gübre Destekli Bitki Kumu

Gübre destekli akvaryum bitki kumu şeklinde tabir edilmesinin iki ayrı sebebi bulunmaktadır. İlk olarak kum yapısı itibariyle, üretim aşamasında bitkilerin ihtiyacı olan besinleri ortalama 6 ila 12 ay kadar karşılayabilmesini sağlayacak kadar besin takviyesi eklenmiş yapıdadır. Ayrıca kum yapısındaki bakteri kolonilerinin yaşam alanını teşkil eden mikro boşluklar bitki akvaryumlarında besin ve iyon değişimine de katkı sağlamaktadır. Su içendeki fazla besinleri depo edebilen yapısı sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu zamanlarda kullanmasına olanak verir.

Bitki akvaryumu taban malzemesi olarak üretilen gübre destekli bitki kumları genel olarak kızıl-kahve arası renktedir. Mikro boşluklarından dolayı bazı kumların batmama durumu söz konusu olmakta, su yüzeyinde uçuşan kumlar görülebilmektedir. Bu durum 24 ila 48 saat arasında kumun su almasıyla ortadan kalkacak ve kum dibe çökecektir. Batmama sorunun önüne geçmek amacıyla kurulum aşamasında kum yıkanarak temizlendikten sonra, bir-iki gün su dolu bir kap içerisinde bekletilerek kumların batması sağlanabilir. Sonrasında ıslak haldeki kum ile kurulum yapılabilir. Gübre destekli kumlar tabanın tek başına örtülmesinde kullanılabileceği gibi tabana ek bir katman olarak da kullanılabilir.

Doğal Bitki Kumları

Doğal akvaryum bitki kumları, doğal yapısını değiştirici bir işleme tabi tutulmamış ham yapıdaki akvaryum taban kumlarıdır. Zengin içerikli gübre değerleri yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Doğal yapılarındaki mineraller uzun vadede çözünme olması durumunda akvaryumdaki besin değerlerine bir miktar katkı sağlayacaktır. Kurulum aşamasında gübre değerlerinin olmaması göz önüne alınarak alt katmanına gübre desteği sağlanmalıdır.

Doğal Dere Kumu

Doğal Dere Kumu

Örneğin dere kumu, akarsulardan ve delta alanlarından toplanarak akvaryum ve bitki akvaryumu taban kurulumu yapılmasına yönelik satışa sunulan doğal kumlardandır. Doğal kuma bazı mecralarda midye kırığı kumda örnek gösterilmektedir. Ancak midye kırığı kum, bitki akvaryumlarında pH yükseltici etki yaratması dolayısıyla tavsiye edilmez. Midye kırığı kum yerine dere kumu, siyah hagen kum ve kuvartz kum kullanılabilir.

Aktif Gübreli Bitki Kumları

Aktif gübreli bitki kumları üretim aşamaları itibariyle, gübre destekli bitki kumlarıyla benzerlik gösteriyor olsa da yapı itibariyle farklı kumlardır. Besin açısından zengin bataklık havzalarındaki verimli çamurun toplanmasıyla elde edilirler. Toplanan çamur üretici firmalar tarafından birçok defa fırınlanarak sert bir yapıya kavuşması sağlanır. Sert yapıdaki  besleyici içerik belirli boyutlara indirgenerek bitki akvaryumunda kullanılabilecek kum yapısının oluşturulması sağlanır. Bu noktada benzerlik söz konusu olabilir. Çünkü kum tanecikleri içerisinde fırınlanma aşamasında mikro boşluklar oluşmaktadır ve bu boşluklar aktif bir iyon alışverişini sağlamakta, aynı zamanda gübre destekli kumlarda olduğu gibi bakterilerin kolonileşmesine olanak veren alanlar oluşturmaktadır.

Aktif Gübreli Bitki Kumu

Aktif Gübreli Bitki Kumu

Aktif gübreli bitki kumları marka ve çeşitlerine göre değişkenlik gösteriyor olsa da zengin besin içerikleri sayesinde  akvaryum bitkilerine oldukça uzun bir süre besin desteği sağlamaktadır. Tek başına taban kurulumunda kullanılabileceği gibi zengin bir taban katmanı oluşturulmasına ek bir taban katmanı olarak eklenmeleri de mümkündür.

Toz ve Misket Gübre Taban Katkıları

Bitki akvaryumlarında taban kurulumu oluşturulurken katmanlı bir taban yapısında veya doğal kum ürünlerinin kullanımında besin katmanı oluşturması amacıyla kullanılabilecek toz ve misket yapıdaki gübre destekleri bulunmaktadır. Akvaryum taban gübresi niteliğindeki ürünler, akvaryum taban malzemesinin uzun süre besin desteği vermesini ve aktif kalmasını sağlar.

Bitki Akvaryumu Toz Taban Gübresi

Bitki Akvaryumu Toz Taban Gübresi

Toz ya da misket gübre olarak üretilen akvaryum taban gübrelerinin, içeriğinde makro ve mikro elementleri karışık olarak bulundurabilen çeşitleri olduğu gibi sadece mikro element takviyesi oluşturmak amacıyla üretilmiş türleri de vardır. Akvaryum taban gübresi genel olarak mikro element takviyesi olarak tercih edilmektedir. Özellikle akvaryum misket gübreleri genellikle micro element takviyesi için üretilmiştir. Fakat üreticiler zaman zaman misket gübre içeriğine nitraf ve fosfat mineralleri de eklemektedir. Bu minerallerin gübre içeriğinde bulunması akvaryumda dengesiz makro element artışına ve yosun oluşumuna neden olmaktadır. Dolayısıyla akvaryum taban gübresi olarak seçilecek ürünlerin içeriği kontrol edilmeli, mümkünse nitrat ve fosfat içeren ürünlerin tercih edilmemesi uygun olacaktır.

Bitki Akvaryumu Misket Gübre

Bitki Akvaryumu Misket Gübre

Toz ve misket gübre katkıları doğal kumlarla ve katmanlı taban yapısıyla oluşturulacak akvaryum tabanının alt katmanlarına gübre desteği olarak kurulumda eklenebilir. Ayrıca gübre destekli akvaryum kumları ve aktif gübreli bitki kumlarıyla oluşturulan tabandaki besin değerlerinin zamanla azalması halinde de kullanılabilir. Akvaryum misket gübre ürünleri yapısındaki, akvaryum tabanında besin takviyesi sağlaması amacıyla tabanın 2-3 cm. altına gömülmek suretiyle de kullanılabilir.

Çok Katmanlı Bitki Akvaryumu Taban Kurulumu

Taban kurulumu, tek bir bitki akvaryumu taban malzemesi kullanılarak oluşturulabileceği gibi uzun vadede besin desteği sağlaması amacıyla birden fazla malzeme ile katmanlı bir taban kurulumu da yapılabilir. Katmanlı kurulumlar içeriğine göre ortalama 2 yıl ve daha uzun sürelerde bitkilerin ihtiyacı olan besinlerin sağlanmasına olanak veren bir taban yapısının oluşturulmasını sağlar. İçeriğine eklenen katmanlarla birlikte taban kalınlığının minimum 8 cm. olması tavsiye edilir. Çünkü bu kalınlıktaki taban yapısı içerisinde faydalı bakteriler tarafından oluşturulan biyolojik katman, uzun vadede akvaryumdaki azot-fosfor döngüsünün oluşturulmasını sağlar. Böylelikle mikro besin içeriğinin yanında makro besin desteği sağlayan bir taban katmanı oluşturulmuş olur.

Bitki Akvaryumu Katmanlı Taban Kurulumu

Bitki Akvaryumu Katmanlı Taban Kurulumu

Bitki akvaryumu taban kurulumu aşamasında katmanlı yapıdaki taban kurulumu inşa edilirken, katmanların arasında sineklik kullanılması sağlıklı bir taban oluşumunu sağlayacaktır. Sineklik ince aralıklı yapısı sayesinde su ve bitki kökleri için geçirgen yapıdadır ve kum katmanlarının da birbirine karışmasına engel olacaktır.

Çok Katmanlı Bitki Akvaryumu Taban Kurulumu Örneği:

Bitkili akvaryum taban hazırlama konusunda katmanlı bir taban kurulumuna örnek verecek olursak, bitkili akvaryum taban sıralaması aşağıdan yukarı doğru şu şekilde olacaktır:

  1. En Alt Katman (Kolonizasyon Katmanı) : Lav taşı kırığı, kömür tozu, torf.
  2. Orta Katman (Gübre Katmanı): Aktif gübreli bitki kumu, toz veya misket gübre desteği
  3. Üst Katman (Örtücü Katman): Gübre destekli bitki kumu, siyah hagen kum ya da dere kumu gibi doğal bitki kumları.

Katmanlı taban kurulumunda örnekte olduğu gibi sıralama yapılabileceği gibi tercihe göre bitkili akvaryumu taban sıralaması oluşturulabilir.

Bitkili Akvaryum Taban Sıralaması

Bitkili Akvaryum Taban Sıralaması

Son olarak;

Bitki Akvaryumu Besin Kaynakları” konulu makalemizi incelemek isterseniz tıklayınız.

Ayrıca; “Akvaryum Bitkilerinin İhtiyacı Olan Mineral Besinler” konusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

En Güzel Bitki Akvaryumu ve Taban Hazırlığı Fotoğrafları
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Bitkibalik.com Tüm Hakları Saklıdır. 2018-∞